Friday, 21 January 2022, 1:04 PM
Site: BeTrained.edu.pl
Course: BeTrained.edu.pl (BeTrained)
Glossary: Pomoc techniczna
C

Czy mogę korzystać z platformy na różnych urządzeniach?

Tak. Dostęp do platformy możliwy jest z przy pomocy komputera, tabletu lub smartfonu. Dostęp przypisany jest do konkretnej osoby, a nie urządzenia. Ograniczona jest jedynie możliwość korzystania z dwóch różnych urządzeń jednocześnie.

J

Jak dodać Quiz

Spis treści

I. Quiz

II. Tworzenie pytań w quizie


Quiz

Moduł Quiz pozwala prowadzącemu na tworzenie testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru. Każde podejście jest automatycznie oceniane. Każdy student otrzymuje pytanie w tym samym czasie z limitem czasowym na odpowiedź (domyślnie 30 sekund). Pomiędzy każdym pytaniem wyświetlana jest poprawna odpowiedź, wraz z liczbą studentów udzielających odpowiedzi. Pozwala to na omówienie każdego pytania przed przejściem dalej.


Po zakończeniu quizu prowadzący mogą przejrzeć odpowiedzi, aby zidentyfikować obszary, które należy ponownie omówić.


W kursie należy włączyć „Tryb edycji” wybierając zielony przycisk umieszczony po prawej stronie.

img1


 2. Następnie w sekcji tematu, w wybranym przez siebie miejscu należy wybrać „Dodaj aktywność lub zasób”.

img2 3. Po kliknięciu pokaże się okno dodawania aktywności. Wybieramy opcję „Realtime (Quiz)”. I klikamy przycisk „Dodaj”.


img3


 4. Otwarta zostanie strona „Dodawanie: Realtime quiz”. Należy podać nazwę, która będzie wyświetlać się jako nazwa quizu. Opis zawartości jest opcjonalny. Jeśli chcemy wyświetlić opis należy zaznaczyć checkbox przy polu „Wyświetl opis na stronie kursu”. Jeśli opcja jest włączona opis będzie wyświetlany na stronie kursu tuż poniżej linku z aktywnością / zasobami.


img 4


 5. Istnieją dodatkowe możliwości, które dostępne są w kolejnych sekcjach. Zostaną opisane najważniejsze z nich. Są to:REALTIME QUIZ SETTINGS


img4


 Domyślny czas pytania – domyślny czas podawany w sekundach do wyświetlenia każdego pytania.


img5Możliwe jest dodanie ograniczenia dostępu np. ustawienie, że student musi należeć do wydziału, kierunku, grupy dziekańskiej.


img6


Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z konfiguracją należy kliknąć przycisk „Zapisz i wróć do kursu”.


img7


Tworzenie pytań w quizieW celu stworzenia pytań należy przejść do utworzonego quizu klikając na jego nazwę.


img8


Zostaniemy przeniesieni do karty administracji quizem. W zakładce „Edytuj quiz” znajduje się przycisk „Dodaj pytanie”. Klikamy go.


img9


Otwiera się strona dodawania pytania. Pierwszym polem do wypełnienia jest pole „Tekst pytania”, w którym umieszczamy pytanie.


img10


Question time – czas na odpowiedź, podawany w sekundach. Domyślnie jest to 30 sekund.


Odpowiedź1 … Odpowiedź4 – Proponowane opcje odpowiedzi. Jeśli jest to odpowiedź poprawna należy wybrać kółko obok niej.


img11


No ‘right’ answer – czyli brak poprawnych odpowiedzi.


Dodaj miejsce dla 3 odpowiedzi – dodawanie miejsca na kolejne możliwości odpowiedzi.NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ MOŻE BYĆ PRAWDZIWA!


Na koniec należy zatwierdzić wykonaną pracę klikając „Zapisz pytanie.


img12


Można edytować pytanie po kliknięciu w nie na liście pytań. Usunięcie jest możliwe po kliknięciu w ikonę kosza.


img13


W zakładce „Pokaż quiz” dostępne są dwie opcje.


img14


Rozpocznij quiz – pole to jest wykorzystywane, aby rozpocząć quiz dla studentów. Należy użyć pola tekstowego, aby zdefiniować nazwę dla tej sesji (pomaga to w przejrzeniu wyników w późniejszym terminie).


Join quiz as a student – jest to możliwość samodzielnego wypróbowania quizu. Uruchomienie quizu odbywa się po wpisaniu nazwy sesji i kliknięciu „Rozpocznij quiz”. Następnie trwa oczekiwanie na podłączenie studentów. Jeśli wymagana liczba studentów jest podłączona klikamy „Next”.\


img15


Wyświetlane jest pytanie dla studenta, na które ma 30 sekund na odpowiedź.


img16


 W zakładce „View responses” widoczne są podsumowania odpowiedzi studentów.


img17


W celu identyfikacji studenta należy wybrać „Pokaż użytkowników”.


img18 Jeśli uruchomione były różne sesje można wybrać tą, która nas interesuje z listy dla pola „Choose a session to display”.


img19


12. Student po udzieleniu odpowiedzi odczekuje do zakończenia 30 sekund.


img2

Jak dodawać treści do kursu?

Platforma umożliwia dodawanie do kursu rożnego typu treści.  Zobacz jakie masz możliwości i pomyśl, która opcja spełnia Twoje oczekiwania. 
moodle

Jak stworzyć nowy kurs?

kkk0

1. Wstępna konfiguracja kursu

kkk1

Rysunek 2. Dodawanie i konfiguracja nowego kursu

1.1. Pełna nazwa – pełna nazwa kursu wyświetlana jest na górze każdej strony w kursie
oraz na liście kursów, musi być unikalna. Wartość musi być wprowadzona.

1.2. Krótka nazwa kursu (unikalna) – nazwa skrócona będzie wykorzystywana w kilku miejscach, w których pełna nazwa nie byłaby odpowiednia (np. w temacie wiadomości e-mail). Wartość musi być unikalna i jest wymagana.

1.3. Kategoria kursu – z listy rozwijanej można wybrać, w której kategorii ma znajdować się kurs. Na liście rozwijanej znajdują się kategorie, do których użytkownik ma uprawnienia.
1.4. Widoczny – ta opcja określa, czy kurs będzie widoczny dla studentów na liście kursów.

1.5. Data rozpoczęcia kursu – w tym miejscu określa się termin rozpoczęcia kursu. Jeżeli został zastosowany tygodniowy format kursu, ustawienie daty rozpoczęcia będzie miało wpływ na sposób wyświetlania poszczególnych tygodni. Pierwszy tydzień rozpocznie się w dniu określonym tym parametrem.

1.6. Podsumowanie kursu – krótki opis kursu, wyświetlany jest on na liście kursów. Wyszukiwarka poza nazwami kursów przeszukuje także podsumowania.

1.7. Pliki podsumowania kursu – pliki podsumowania kursu, tj. obrazy, są wyświetlane na liście kursów razem z podsumowaniem.

kkk2

Rysunek 3. Informacja – podsumowanie kursu

 

1.8. Format kursu – format kursu określa wygląd i strukturę kursu.

kkk3

Rysunek 4. Przykładowe formaty kursów

 

1.1.1. Format pojedynczej aktywności – struktura kursu jest oparta na jednej aktywności, którą wybiera się przy tworzeniu kursu.

kkk4

Rysunek 5. Wybór formatu i typu aktywności

 

1.1.2. Format tygodniowy – kolejne zagadnienia kursu pojawiają się w tygodniowych odstępach czasu. Każdy temat zorganizowany jest w postaci sekcji, do której można dołączyć treści, fora, quizy. Każda sekcja ma swoją datę rozpoczęcia i zakończenia.

kkk5

Rysunek 6. Modyfikacja dla formatu kursu w układzie tygodniowym

 

1.1.3. Format tematyczny – format ten jest bardzo zbliżony do formatu tygodniowego, z wyjątkiem tego, że kurs zamiast na tygodnie podzielony jest na tematy. Tematy nie mają żadnych ograniczeń.

 kkk6

Rysunek 7. Modyfikacja dla formatu kursu w układzie tematycznym

 

Liczba tygodni/tematów – określamy jak długo będzie trwać nasz kurs bądź z ilu tematów będzie się składał. Liczba tygodni/tematów nie jest stała i można je swobodnie dodawać lub usuwać.

Ukryte sekcje – jeśli w kursie będą zawarte sekcje ukryte to w tym miejscu decydujemy w jaki sposób mają być wyświetlane:

  • Ukryte sekcje są pokazane w zminimalizowanej postaci – w miejscu gdzie znajduje się ukryta sekcja znajduje się niewielkie, szare pole z nazwą tematu. Studenci nie mają możliwości wglądu do tych sekcji.
  • Ukryte sekcje są całkowicie niewidoczne – sekcje nie są widoczne dla studentów.


1.1.4. Format Grid – format przedstawiający sekcje w postaci ikon z grafiką. Wszystkie aktywności i zasoby są ukryte.

kkk7

Rysunek 8. Edycja dla formatu grid

1.9. Pliki i przesyłanie – ten parametr definiuje największy dopuszczalny rozmiar pliku, który może być przesłany przez studenta w ramach danego kursu.

 

2. Zarządzanie kursem

Po przejściu do kursu należy uruchomić tryb edycji, który umożliwi zmianę nazwy tematów, dodawanie zasobów w obrębie kursu.

2.1. Tryb edycji – w celu zmiany ustawień i wyglądu kursu należy kliknąć przycisk „Włącz tryb edycji”, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.

kkk8

Tryb edycji można również włączyć w bloku z trybikiem, który jest umieszczony w górnej sekcji strony.

kkk9

Rysunek 9. Włączenie trybu edycji

 

2.2. Zmiana nazwy sekcji – Modyfikuj – zmiana nazwy sekcji odbywa się poprzez kliknięcie opcji „Modyfikuj”, która jest umieszczona po prawej stronie od nazwy tematu. Następnie wybieramy „Edytuj temat” (rysunek 11), w celu zatwierdzenia zmian klikamy Enter na klawiaturze.

kkk10

Rysunek 10. Modyfikacja zmiany sekcji

kkk11

Rysunek 11. Opcja edycji tematu

 

Sekcję można także usunąć lub ukryć. W tym celu wybieramy opcję z menu „Modyfikuj” o nazwie „Usuń temat” lub „Ukryj temat”. Ukrycie tematu skutkuje tym, że nie jest on widoczny dla studentów.

Jeśli chcemy dodać większą ilość tematów tj. sekcji do kursu klikamy u dołu opcję „Dodaj temat”.

kkk12

Rysunek 12. Dodawanie tematu do kursu

 

3. Dodawanie aktywności lub zasobu

W obrębie Moodle możliwe jest dodawanie różnych zasobów takich jak pliki pdf, doc. Nie ma możliwości otworzenia prezentacji Power Point. Powinny być one wstawione w formie PDF.

3.1. W celu dodania aktywności lub zasobu należy kliknąć przycisk „Włącz tryb edycji”, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.

3.2. Następnie należy kliknąć „Dodaj aktywność lub zasób”. Na ekranie pokaże się nowe okienko z listą aktywności i zasobów. Z listy należy wybrać element, który nas interesuje i zatwierdzić przyciskiem „Dodaj”. Widoczne jest to na rysunku numer 14.

kkk13

Rysunek 13. Dodawanie aktywności lub zasobu do kursu

kkk14

Rysunek 14. Wybór aktywności lub zasobu

3.3. Zasoby

  • Adres URL umożliwia dodanie linku do strony WWW. Prowadzący może dodać link m.in. do strony głównej, ale również do dokumentów czy obrazów znajdujących się na innej stronie WWW.
   • W polu „Nazwa”, należy podać nazwę zasobu i ewentualny opis.
   • W polu „Zewnętrzny adres URL” w sekcji „Zawartość” należy podać adres strony internetowej, na której znajduje się zawartość zasobu.
   • Z listy „Wyświetl” w sekcji „Wygląd” należy wybrać sposób wyświetlania zawartości.
   • Klikamy „Zapisz i wyświetl”.
  • Etykieta umożliwia wstawienie tekstu i obrazów pomiędzy aktywnościami
   na stronie kursu.

   • W polu „Nazwa”, należy podać nazwę zasobu i ewentualny opis.
   • W polu „Tekst etykiety”, należy wprowadzić tekst lub umieścić plik multimedialny (obraz, filmik lub link do strony, np. YouTube).
   • Klikamy „Zapisz i wróć do kursu”.
  • Plik umożliwia dodanie pliku jako zasobu dostępnego z poziomu kursu.
   • W polu „Nazwa”, należy podać nazwę zasobu i ewentualny opis.
   • W polu „Wybierz plik” należy podać plik z zasobem.
   • Z listy „Wyświetl” w sekcji „Wygląd” należy wybrać sposób wyświetlania zawartości.
   • Klikamy „Zapisz i wyświetl”.

W celu dodania pliku wybieramy z listy opcję „Plik”. Otwiera się strona dodawania pliku (rysunek numer 15).

kkk15

Rysunek 15. Dodawanie pliku

Należy wpisać nazwę pliku, która wyświetlać się będzie jako jego etykieta. W celu wgrania pliku wybieramy ikonę umieszczoną obok tekstu „Wybierz plik” lub przeciągamy plik z komputera.

kkk16

Rysunek 16. Wgrywanie pliku

 

Po wybraniu danej ikony otworzy się okno, w którym należy wybrać opcję przesłania pliku. Następnie kliknąć opcję „Przeglądaj” i „Prześlij plik”.

kkk17

Rysunek 17. Okno przesłania pliku z komputera do serwisu Moodle

 

4. Dodawanie użytkowników

Chcąc zapisać użytkownika na kurs, należy wybrać metodę zapisów. Metody zapisów znajdują się w bloku „Administracja” w sekcji „Administracja kursem”, zakładka „Użytkownicy”.

kkk18

Rysunek 18. Metody zapisów do kursu

Znajdują się tam trzy podstawowe metody zapisów:

 • Zapisywanie ręczne – prowadzący sam zapisuje studentów do kursu. W tym celu wybiera opcje „Zapisz użytkowników”.
kkk19

Rysunek 19. Zapis użytkowników przez Prowadzącego

 

Po kliknięciu danego przycisku otworzy się okno. W nim w opcji „Wybierz użytkowników” należy wpisać imię i nazwisko lub e-mail lub numer albumu studenta, który ma być dodany do kursu.

 • Zapisywanie samodzielne – studenci po kliknięciu w kurs są zapisywani automatycznie. Opcja ta jest dostępna, gdy ikona oka nie jest przekreślona.

NIEAKTYWNE:

kkk20

Rysunek 20. Opcja zapisu samodzielnego nieaktywna

AKTYWNE:

kkk21

Rysunek 21. Opcja zapisu samodzielnego aktywna

 • Dostęp dla gości – który nie jest możliwy w obrębie Politechniki Poznańskiej.

Dla opcji zapisywania samodzielnego można ustawić hasło, które będzie chroniło kurs przed dostępem studentów nieuprawnionych. W tym celu należy wybrać ikonę trybiku.

kkk22

Rysunek 22. Przejście do opcji dodawania hasła

kkk23

Rysunek 23. Dodawanie hasła do kursu

 

Należy pamiętać o przesłaniu studentom kluczu dostępu do kursu po jego ustawieniu. Bez jego znajomości kurs jest zablokowany!

4.1. Zapisani użytkownicy

Użytkownicy zapisani widoczni są w sekcji „Uczestnicy” do której każdy może przejść po kliknięciu w nią po lewej stronie kursu.

kkk24

Rysunek 24. Przejście do sekcji „Uczestnicy”

kkk25

Rysunek 25. Tabela użytkowników kursu
Jak stworzyć test?

Spis treści

Test

Tworzenie bazy pytań

​​​​ Dodawanie pytań do testu

​​​​ Podstawowe rodzaje pytań

 Test

Moduł Test pozwala prowadzącemu na tworzenie testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, dopasowywań i innych rodzajów. Każde podejście jest automatycznie oceniane jeśli pozwala na to rodzaj pytania. Prowadzący może decydować czy wyświetlać informacje zwrotne lub poprawne odpowiedzi.W kursie należy włączyć „Tryb edycji” wybierając zielony przycisk umieszczony po prawej stronie.

imm1

Następnie w sekcji tematu, w wybranym przez siebie miejscu należy wybrać „Dodaj aktywność lub zasób”.

imm2

Po kliknięciu pokaże się okno dodawania aktywności. Wybieramy opcję „Test (Quiz)”.

imm3

Otwarta zostanie strona „Dodawanie nowego Testu”. Należy podać nazwę, która będzie wyświetlać się jako nazwa testu. Opis zawartości jest opcjonalny.

imm4

Istnieją dodatkowe możliwości, które dostępne są w kolejnych sekcjach. Zostaną opisane najważniejsze z nich. Są to:

CZAS

imm5

Otwórz test – są to data i godzina, od których test ma być otwarty do wykonania,

Zamknij test – są to data i godzina, o których test ma być zamknięty do wykonania,

Limit czasu – jest to czas przez który użytkownicy będą mieli możliwość wykonać pytania testowe. Po jego upływie zapisze odpowiedzi, które udzielili,

Po upływie czasu – należy wybrać opcję „otwarte podejścia są zapisywane automatycznie”. Dzięki temu nawet jeśli studentowi skończy się czas wykonywania testu odpowiedzi zostaną zapisane.

Okres karencji

OCENA

imm6

Kategoria ocen

Próg zaliczeniowy - to ustawienie określa minimalną ocenę wymaganą do zaliczenia,

Dostępne podejścia – jest to możliwa liczba podejść do testu, czyli to ile razy test może student wykonać,

Metoda oceniania - jeżeli dozwolone są wielokrotne próby rozwiązania quizu, to istnieją różne sposoby wykorzystania ocen za poszczególne próby do obliczenia ostatecznej oceny za rozwiązanie quizu.

Ocena najwyższa - oceną ostateczną jest najwyższa (najlepsza) ocena spośród wszystkich ocen za poszczególne próby,

Ocena średnia - oceną ostateczną jest średnia ocen za wszystkie próby,

Ocena pierwsza - oceną ostateczną jest ocena za pierwszą próbę rozwiązania (inne próby są zignorowane),

Ocena ostatnia - oceną ostateczną jest ocena przyznana za ostatnią próbę rozwiązania.

WYGLĄD

imm7

Nowa strona - dla dłuższych quizów można podzielić test na strony,

Metoda nawigacji - w sekwencyjnym trybie nawigacji, student musi przejść przez quiz w określonej kolejności pytań, nie może wrócić do poprzedniego pytania, ani przeskoczyć do przodu.

ZACHOWANIE PYTAŃ

imm8

Zmień kolejność wewnątrz pytania - jeśli opcja jest włączona, możliwe odpowiedzi do każdego pytania będą losowo wymieszane, o ile opcja ta jest także włączona w ustawieniach samego pytania. To ustawienie ma zastosowanie tylko do pytań, które mają wiele wariantów odpowiedzi, takich jak wielokrotny wybór lub dopasowanie,

Jak zachowują się pytania - studenci mogą korzystać z pytań w teście w wielu trybach. Na przykład studenci podają odpowiedzi na wszystkie pytania, a następnie zatwierdzają cały test, zanim dostaną ocenę czy komentarz. To jest "Opóźniona informacja zwrotna”. Z kolei można spowodować, że od razu po odpowiedzi student otrzymuje punktację, a w przypadku pomyłki ma szansę skorygować odpowiedź, z tym że otrzyma mniej punktów za powtórkę. Ten tryb nazywa się "Interaktywny z powtórzeniami",

Każda nowa próba na podstawie poprzedniej - jeżeli dozwolone są wielokrotne próby, a ta opcja ustawiona jest na Tak, wtedy każda nowa próba będzie już zawierać rozwiązania z poprzedniej próby. Pozwala to na wypełnienie testu w kilku podejściach.

OPCJE PRZEGLĄDU

imm9

Opcje te decydują, jaką informację i kiedy mogą zobaczyć studenci, gdy przeglądają podejścia do quizu lub raporty quizu.

Natychmiast po próbie - oznacza w ciągu dwóch minut po zakończeniu.

Później, gdy quiz jest wciąż otwarty - oznacza po dwóch minutach, a przed datą zamknięcia quizu. "

Po zamknięciu quizu - oznacza czas, gdy data zamknięcia quizu minęła. Jeżeli quiz nie ma daty zamknięcia, ten stan nie zostanie nigdy osiągnięty.

 

DODATKOWE OGRANICZENIA PODEJŚĆ DO TESTU

imm10

Wymagane hasło - to pole jest opcjonalne. Jeśli wpisane zostanie tutaj hasło, studenci będą musieli je podać aby wypełnić quiz,

Wymagany adres sieciowy - można ograniczyć dostęp do quizu do konkretnych studentów łączących się za pomocą sieci LAN lub Internetu definiując listę oddzielonych przecinkami pełnych lub częściowych adresów IP. Przykład: 192.168. 231.54.211.0/20, 231.3.56.211,

Wymuszone opóźnienie między 1 i 2 próbą - jeśli opcja jest włączona, student musi odczekać określony czas, zanim będzie mógł próbować rozwiązać testu po raz drugi,

Wymuszone opóźnienie między późniejszymi próbami - jeśli opcja jest włączona, uczeń musi odczekać określony czas, zanim będzie mógł próbować rozwiązać testu po raz trzeci i kolejny raz.

OGRANICZ DOSTĘP

imm11

Możliwe jest dodanie ograniczenia dostępu np. ustawienie, że student musi należeć do wydziału, kierunku, grupy dziekańskiej.

imm12

Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z konfiguracją należy kliknąć przycisk „Zapisz i wróć do kursu”.

imm13

Test po utworzeniu nie posiada w swoim obrębie pytań, należy stworzyć ich bazę i dodać je do testu. Zostanie to przedstawione w kolejnym punkcie.

Tworzenie bazy pytań

W bazie pytań możemy tworzyć na bieżąco nowe pytania, importować pytania z innych kursów za zgodą ich autorów, porządkować i katalogować posiadane zasoby pytań oraz wykorzystywać je do tworzenia testów dla studentów. Skupimy się na stworzeniu bazy pytań dla testu.

W celu stworzenia bazy pytań należy kliknąć trybik umieszczony w prawym górnym rogu. Z listy wybrać należy opcję „Więcej”.

imm14

Zostaniemy przeniesieni do karty „Administracja kursem”. W zakładce „Administracja kursem” znajduje się sekcja „Baza pytań”.

imm15

W celu dodania pytania należy wybrać opcję „Pytania”.

imm16

Dodanie nowego pytania jest możliwe po kliknięciu opcji „Dodaj nowe pytanie …”.

imm17

Otworzy się okno, w którym można wybrać rodzaj pytania. Najczęściej wybierane jest pytanie o nazwie „Wielokrotny wybór”, dlatego dla niego zostanie wykonany przykład. Inne rodzaje pytań opisane zostały w punkcie numer IV – Podstawowe rodzaje pytań. Po wybraniu opcji „Wybór wielokrotny” należy kliknąć opcję „Dodaj”.

imm18

Otworzy się strona dodawania pytania wielokrotnego wyboru.

Strona składa się z kilku sekcji. Najważniejsze z nich to:

OGÓLNE

imm19

Nazwa – wyświetlana nazwa pytania,

Treść pytania – treść zadania, które jest do rozwiązania,

Domyślna punktacja – ile punktów za dane pytanie jest przyznawane (domyślnie 1).

imm20

Ogólna informacja zwrotna – ogólna informacja zwrotna jest wyświetlana studentowi, gdy odpowiedział już na pytanie. W przeciwieństwie do Informacji zwrotnej, która zależy od typu pytania i udzielonej odpowiedzi , ta sama Ogólna informacja zwrotna jest wyświetlana wszystkim studentom. Można użyć Ogólnej informacji zwrotnej, aby dać studentom wskazówkę, jakiej dziedziny dotyczyło pytanie, lub dać im link do dodatkowych informacji, które mogą wykorzystać, jeśli nie zrozumieli pytania,

Jedna lub wiele odpowiedzi – pozwala wybrać czy tylko jedna, a może wiele odpowiedzi ma być poprawnych,

Wymieszaj odpowiedzi – miesza zdefiniowane propozycje odpowiedzi,

Numerowanie odpowiedzi – nadaje opcjom swoje odnośniki np. a, b, c.

ODPOWIEDZI

imm21

Możliwe jest dodanie kilku wariantów. Jeden wariant składa się z trzech pól.

imm22

1 – Wybór – jest to pierwszy wariant odpowiedzi,

2 – Ocena – w przypadku ustawienia 100% jest to jedyna odpowiedź prawidłowa, dla ŻADEN odpowiedź jest niepoprawna. Jest to pole WYMAGANE.

3 – ​​ Informacja zwrotna - zależy od udzielonej odpowiedzi, jest opcjonalna.

 

USTAWIENIA DLA WIELU PRÓB

imm23

Ważne jest ustawienie pola „Kara dla każdej błędnej próby” na 0%. Wtedy za błędną odpowiedź student nie będzie miał odejmowanych punktów.

Dodatkowe informacje o danej funkcjonalności:

Ta opcja decyduje, jakie są następstwa każdej nieudanej próby. Kara wyrażana jest jako ułamek całkowitej oceny za pytanie, więc jeśli pytanie jest warte 3 punkty, a kara wynosi 0.3333333, to uczeń zdobędzie 3 p, jeśli odpowie dobrze za pierwszym razem, 2 p - jeśli za drugim, a 1 p - jeśli dopiero w trzeciej próbie.

Zapisanie pytania odbywa się przez klikniecie „Zapisz zmiany”.

imm24

PRZYKŁAD STWORZENIA PYTANIA

Krok 1:

imm25

Krok 2:

imm26

Krok 3:

imm27

Krok 4:

imm28

Krok 5:

imm29

Pytanie prezentuje się następująco:

imm30

Dodawanie pytań do testu

Dodawanie pytań do testu odbywa się z poziomu kursu.Należy wejść do kursu i kliknąć dodaną funkcjonalność testu.

imm31

Otworzy się strona testu. Należy kliknąć trybik u góry po prawej stronie. Z listy należy wybrać opcję „Edytuj zawartość testu”.

imm32

Dodanie pytań do testu jest możliwe po kliknięciu przycisku „Dodaj”.

imm33

Otworzy się lista rozwijana. Możliwe jest dodanie nowego pytania lub wybór z bazy pytań, w której wcześniej ​​ stworzyliśmy pytania. Jeśli mamy pytania w bazie pytań wybieramy opcję numer 2.

imm34

Zaznaczamy pytanie poprzez kliknięcie w kwadracik numer 1. Następnie klikamy przycisk „Dodaj wybrane pytania do testu”.

imm35

Dodane pytanie jest widoczne na liście.

imm36

Działamy tak samo w przypadku większej ilości pytań w bazie pytań.

Stworzenie nowego pytania dla danego testu. Można wykonać wybierając opcję numer 1 po kliknięciu przycisku „Dodaj”.

imm37

Otwiera się okno wyboru rodzaju pytania. Działamy tak jak w przypadku dodawania pytania do bazy pytań.

 

 

Podstawowe rodzaje pytań

Dla aktywności „Test (Quiz)” istnieje wiele rodzajów pytań. W instrukcji przedstawiamy te, które są najczęściej wykorzystywane.

PRAWDA/FAŁSZ

Student ma tylko dwie możliwości odpowiedzi na tego rodzaju pytanie: prawda lub fałsz. Treść pytania może zawierać obraz lub kod HTML. Gdy informacja zwrotna jest włączona, odpowiedni komunikat zwrotny jest pokazywany uczniowi po odpowiedzi. Na przykład, jeśli poprawną odpowiedzią jest „Fałsz”, ale odpowiedzą „Prawda” (błąd), wyświetlana jest informacja zwrotna „Prawda”.

KRÓTKA ODPOWIEDŹ 

Pozwala na odpowiedź do kilku wyrazów. Odpowiedź jest porównywana z wzorcowymi odpowiedziami, które mogą zawierać znaki wieloznaczne.

WYBÓR WIELOKROTNY

Umożliwia wybór jednej lub kilku z listy proponowanych odpowiedzi.

ESEJ

To pytanie, które pozwala na odpowiedź w kilku zdaniach lub akapitach. To pytanie musi być ocenione osobiście przez Prowadzącego.

DOPASOWANIE

Odpowiedź na każde z pytań składowych musi być wybrana z listy możliwości, wyświetlanych po prawej stronie.
Jakie są minimalne wymagania techniczne?

Korzystanie z portalu wymaga od Użytkownika posiadanie właściwego sprzętu (komputera lub urządzenia mobilnego) umożliwiającego:

 • dostęp do Internetu,

 • odtwarzanie plików dźwiękowych,

 • odtwarzanie plików video,

 • przeglądnie plików graficznych,

 • obsługę Java.


N

Nie pamiętam hasła. Jak mogę je zresetować?

Aby zresetować hasło, wprowadź na stronie http://platforma.betrained.edu.pl/login/forgot_password.php swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. Na adres e-mail otrzymasz instrukcją jak uzyskać ponownie dostęp. 


W

Wideokonferencja

Aktywność BigBlueButtonBN

BigBlueButton​​ to system konferencji internetowych​​ wykorzystywany​​ do nauki online. Celem projektu jest umożliwienie​​ prowadzącym​​ skutecznego zaangażowania​​ studentów​​ zdalnych. Projekt wspiera zajęcia online na żywo,​​ oraz współpracę grupową​​ ze studentami.​​ 

BigBlueButton obsługuje udostępnianie w czasie rzeczywistym slajdów (w tym tablicy), audio, wideo, czat, emotikon i ekranu.​​ Możliwe jest także nagrywanie​​ całej​​ zawartości​​ do późniejszego odtwarzania.​​ 

W obrębie MoodlePP wtyczka BigBlueButtonBN umożliwia​​ m.in.:​​ 

Utworzenie​​ wielu​​ łączy do aktywności online w ramach dowolnego kursu,

Ograniczenie​​ studentom​​ dołączanie do sesji, dopóki​​ prowadzący​​ (moderator) nie dołączy do sesji,

Uruchomienie​​ BigBlueButton w osobnym oknie​​ przeglądarki,​​ 

Utworzenie​​ niestandardowej​​ wiadomości​​ powitalnej, która pojawi się u góry okna czatu podczas dołączania do sesji,

Określenie​​ daty otwarcia / zamknięcia dołączenia do sesji, która pojawi się w kalendarzu Moodle,

Nagrywanie​​ sesji,

Dostęp do nagrań i zarządzanie nimi.

Dodawanie aktywności

Funkcja wideokonferencji jest domyślnie dostępna dla studentów będących uczestnikami kursu.

Dodanie aktywności BigBlueButtonBN jest możliwe po uruchomieniu trybu edycji. W tym celu należy wybrać zielony przycisk po prawej stronie:

mmm1

Następnie prowadzący wybiera w której sekcji chce umieścić aktywność. W celu jej dodania wybiera opcje „Dodaj aktywność lub zasób”.

mmm2

Uruchomi się okno, w którym istnieje wybór jednej z opcji. Należy wybrać „BigBlueButtonBN”, który jest trzecią pozycją na liście.

mmm3

Kliknąć przycisk „Dodaj”. Po kliknięciu przycisku pojawi się strona dodawania „BigBlueButtonBN”.

mmm4

 • Instance type​​ – to wybór typu dla aktywności. Możliwe są trzy opcje:
 • Room/Activity with Recordings​​ – wideokonferencja z opcją nagrywania.
 • Room/Activity Only​​ – tylko wideokonferencja.
 • Recordings only​​ – tylko nagrywanie, bez słuchaczy w czasie rzeczywistym.
 • Ustawienia ogólne
 • Nazwa wirtualnego pokoju​​ – należy podać nazwę wideokonferencji.
 • Send notification​​ – opcja przesłania powitania, które pojawi się w oknie wideokonferencji.
 • Po kliknięciu „Pokaż więcej…”
 • Description​​ – opis wideokonferencji.
 • Wyświetl opis na stronie kursu​​ – opcja czy wyświetlić opis pod nazwą wideokonferencji na głównej stronie kursu.
 • W zależności od wyboru typu aktywności dostępne są opcje.
 • „Room/Activity with Recordings”
 • Ustawienia ogólne​​ – takie same jak w punkcie 2.
 • Activity/Room settings
 • Wiadomość powitalna
 • Studenci muszą czekać aż dołączy moderator​​ (czyli prowadzący)
 • Rejestruj
mmm5
  • Participants

 • Add participants​​ – dodawanie użytkowników do wideokonferencji.

  • All users enrolled​​ – wszyscy uczestnicy kursu.

  • Role​​ – wideokonferencja dostępna tylko dla uczestników o określonej roli.

  • Użytkownik​​ – wideokonferencja tylko dla uczestników, którzy zostali zdeklarowani z imienia i nazwiska.

 • Participant list

  • All users enrolled as:

   • Viewer​​ – wszyscy zapisani uczestnicy są jako widzowie, oprócz moderatora, który stworzył pokój.

  • Moderator​​ – wszyscy mają takie prawa jak moderator.
mmm6

Harmonogram sesji
Join open​​ – wideokonferencja dostępna od…
Join closed​​ – wideokonferencja dostępna do…

mmm7

Ogranicz dostęp
Możliwe jest dodanie ograniczenia dostępu np. ustawienie, że student musi należeć do wydziału, kierunku, grupy dziekańskiej.

mmm8

 • „Room/Activity Only”​​ - ​​ ZALECAMY WYBÓR DANEJ OPCJI!

  • Ustawienia ogólne

  • Activity/Room Settings

  • Participants

  • Harmonogram sesji

  • Ogranicz dostęp

 • „Recordings only”

  • Ustawienia ogólne

  • Ogranicz dostęp

 

3.​​ Przejście do wideokonferencji

W celu wyboru wideokonferencji należy wybrać poprzez kliknięcie pokój, który stworzony został w kursie.

mmm9

Otworzy się strona z opcją dołączenia do pokoju. Należy kliknąć „Join session”.

mmm10

Użytkownik po kliknięciu „Join session” zostanie przeniesiony do okna wideokonferencji.

mmm11

W zależności od roli użytkownika w kursie zostaną mu nadane odpowiednie prawa. Tylko prowadzący/autor kursu ma możliwość prelekcji prezentacji i udostępniania ekranu.