Jak dodać Quiz

Spis treści

I. Quiz

II. Tworzenie pytań w quizie


Quiz

Moduł Quiz pozwala prowadzącemu na tworzenie testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru. Każde podejście jest automatycznie oceniane. Każdy student otrzymuje pytanie w tym samym czasie z limitem czasowym na odpowiedź (domyślnie 30 sekund). Pomiędzy każdym pytaniem wyświetlana jest poprawna odpowiedź, wraz z liczbą studentów udzielających odpowiedzi. Pozwala to na omówienie każdego pytania przed przejściem dalej.


Po zakończeniu quizu prowadzący mogą przejrzeć odpowiedzi, aby zidentyfikować obszary, które należy ponownie omówić.


W kursie należy włączyć „Tryb edycji” wybierając zielony przycisk umieszczony po prawej stronie.

img1


 2. Następnie w sekcji tematu, w wybranym przez siebie miejscu należy wybrać „Dodaj aktywność lub zasób”.

img2 3. Po kliknięciu pokaże się okno dodawania aktywności. Wybieramy opcję „Realtime (Quiz)”. I klikamy przycisk „Dodaj”.


img3


 4. Otwarta zostanie strona „Dodawanie: Realtime quiz”. Należy podać nazwę, która będzie wyświetlać się jako nazwa quizu. Opis zawartości jest opcjonalny. Jeśli chcemy wyświetlić opis należy zaznaczyć checkbox przy polu „Wyświetl opis na stronie kursu”. Jeśli opcja jest włączona opis będzie wyświetlany na stronie kursu tuż poniżej linku z aktywnością / zasobami.


img 4


 5. Istnieją dodatkowe możliwości, które dostępne są w kolejnych sekcjach. Zostaną opisane najważniejsze z nich. Są to:REALTIME QUIZ SETTINGS


img4


 Domyślny czas pytania – domyślny czas podawany w sekundach do wyświetlenia każdego pytania.


img5Możliwe jest dodanie ograniczenia dostępu np. ustawienie, że student musi należeć do wydziału, kierunku, grupy dziekańskiej.


img6


Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z konfiguracją należy kliknąć przycisk „Zapisz i wróć do kursu”.


img7


Tworzenie pytań w quizieW celu stworzenia pytań należy przejść do utworzonego quizu klikając na jego nazwę.


img8


Zostaniemy przeniesieni do karty administracji quizem. W zakładce „Edytuj quiz” znajduje się przycisk „Dodaj pytanie”. Klikamy go.


img9


Otwiera się strona dodawania pytania. Pierwszym polem do wypełnienia jest pole „Tekst pytania”, w którym umieszczamy pytanie.


img10


Question time – czas na odpowiedź, podawany w sekundach. Domyślnie jest to 30 sekund.


Odpowiedź1 … Odpowiedź4 – Proponowane opcje odpowiedzi. Jeśli jest to odpowiedź poprawna należy wybrać kółko obok niej.


img11


No ‘right’ answer – czyli brak poprawnych odpowiedzi.


Dodaj miejsce dla 3 odpowiedzi – dodawanie miejsca na kolejne możliwości odpowiedzi.NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ MOŻE BYĆ PRAWDZIWA!


Na koniec należy zatwierdzić wykonaną pracę klikając „Zapisz pytanie.


img12


Można edytować pytanie po kliknięciu w nie na liście pytań. Usunięcie jest możliwe po kliknięciu w ikonę kosza.


img13


W zakładce „Pokaż quiz” dostępne są dwie opcje.


img14


Rozpocznij quiz – pole to jest wykorzystywane, aby rozpocząć quiz dla studentów. Należy użyć pola tekstowego, aby zdefiniować nazwę dla tej sesji (pomaga to w przejrzeniu wyników w późniejszym terminie).


Join quiz as a student – jest to możliwość samodzielnego wypróbowania quizu. Uruchomienie quizu odbywa się po wpisaniu nazwy sesji i kliknięciu „Rozpocznij quiz”. Następnie trwa oczekiwanie na podłączenie studentów. Jeśli wymagana liczba studentów jest podłączona klikamy „Next”.\


img15


Wyświetlane jest pytanie dla studenta, na które ma 30 sekund na odpowiedź.


img16


 W zakładce „View responses” widoczne są podsumowania odpowiedzi studentów.


img17


W celu identyfikacji studenta należy wybrać „Pokaż użytkowników”.


img18 Jeśli uruchomione były różne sesje można wybrać tą, która nas interesuje z listy dla pola „Choose a session to display”.


img19


12. Student po udzieleniu odpowiedzi odczekuje do zakończenia 30 sekund.


img2

» Pomoc techniczna