Wideokonferencja

Aktywność BigBlueButtonBN

BigBlueButton​​ to system konferencji internetowych​​ wykorzystywany​​ do nauki online. Celem projektu jest umożliwienie​​ prowadzącym​​ skutecznego zaangażowania​​ studentów​​ zdalnych. Projekt wspiera zajęcia online na żywo,​​ oraz współpracę grupową​​ ze studentami.​​ 

BigBlueButton obsługuje udostępnianie w czasie rzeczywistym slajdów (w tym tablicy), audio, wideo, czat, emotikon i ekranu.​​ Możliwe jest także nagrywanie​​ całej​​ zawartości​​ do późniejszego odtwarzania.​​ 

W obrębie MoodlePP wtyczka BigBlueButtonBN umożliwia​​ m.in.:​​ 

Utworzenie​​ wielu​​ łączy do aktywności online w ramach dowolnego kursu,

Ograniczenie​​ studentom​​ dołączanie do sesji, dopóki​​ prowadzący​​ (moderator) nie dołączy do sesji,

Uruchomienie​​ BigBlueButton w osobnym oknie​​ przeglądarki,​​ 

Utworzenie​​ niestandardowej​​ wiadomości​​ powitalnej, która pojawi się u góry okna czatu podczas dołączania do sesji,

Określenie​​ daty otwarcia / zamknięcia dołączenia do sesji, która pojawi się w kalendarzu Moodle,

Nagrywanie​​ sesji,

Dostęp do nagrań i zarządzanie nimi.

Dodawanie aktywności

Funkcja wideokonferencji jest domyślnie dostępna dla studentów będących uczestnikami kursu.

Dodanie aktywności BigBlueButtonBN jest możliwe po uruchomieniu trybu edycji. W tym celu należy wybrać zielony przycisk po prawej stronie:

mmm1

Następnie prowadzący wybiera w której sekcji chce umieścić aktywność. W celu jej dodania wybiera opcje „Dodaj aktywność lub zasób”.

mmm2

Uruchomi się okno, w którym istnieje wybór jednej z opcji. Należy wybrać „BigBlueButtonBN”, który jest trzecią pozycją na liście.

mmm3

Kliknąć przycisk „Dodaj”. Po kliknięciu przycisku pojawi się strona dodawania „BigBlueButtonBN”.

mmm4

 • Instance type​​ – to wybór typu dla aktywności. Możliwe są trzy opcje:
 • Room/Activity with Recordings​​ – wideokonferencja z opcją nagrywania.
 • Room/Activity Only​​ – tylko wideokonferencja.
 • Recordings only​​ – tylko nagrywanie, bez słuchaczy w czasie rzeczywistym.
 • Ustawienia ogólne
 • Nazwa wirtualnego pokoju​​ – należy podać nazwę wideokonferencji.
 • Send notification​​ – opcja przesłania powitania, które pojawi się w oknie wideokonferencji.
 • Po kliknięciu „Pokaż więcej…”
 • Description​​ – opis wideokonferencji.
 • Wyświetl opis na stronie kursu​​ – opcja czy wyświetlić opis pod nazwą wideokonferencji na głównej stronie kursu.
 • W zależności od wyboru typu aktywności dostępne są opcje.
 • „Room/Activity with Recordings”
 • Ustawienia ogólne​​ – takie same jak w punkcie 2.
 • Activity/Room settings
 • Wiadomość powitalna
 • Studenci muszą czekać aż dołączy moderator​​ (czyli prowadzący)
 • Rejestruj
mmm5
  • Participants

 • Add participants​​ – dodawanie użytkowników do wideokonferencji.

  • All users enrolled​​ – wszyscy uczestnicy kursu.

  • Role​​ – wideokonferencja dostępna tylko dla uczestników o określonej roli.

  • Użytkownik​​ – wideokonferencja tylko dla uczestników, którzy zostali zdeklarowani z imienia i nazwiska.

 • Participant list

  • All users enrolled as:

   • Viewer​​ – wszyscy zapisani uczestnicy są jako widzowie, oprócz moderatora, który stworzył pokój.

  • Moderator​​ – wszyscy mają takie prawa jak moderator.
mmm6

Harmonogram sesji
Join open​​ – wideokonferencja dostępna od…
Join closed​​ – wideokonferencja dostępna do…

mmm7

Ogranicz dostęp
Możliwe jest dodanie ograniczenia dostępu np. ustawienie, że student musi należeć do wydziału, kierunku, grupy dziekańskiej.

mmm8

 • „Room/Activity Only”​​ - ​​ ZALECAMY WYBÓR DANEJ OPCJI!

  • Ustawienia ogólne

  • Activity/Room Settings

  • Participants

  • Harmonogram sesji

  • Ogranicz dostęp

 • „Recordings only”

  • Ustawienia ogólne

  • Ogranicz dostęp

 

3.​​ Przejście do wideokonferencji

W celu wyboru wideokonferencji należy wybrać poprzez kliknięcie pokój, który stworzony został w kursie.

mmm9

Otworzy się strona z opcją dołączenia do pokoju. Należy kliknąć „Join session”.

mmm10

Użytkownik po kliknięciu „Join session” zostanie przeniesiony do okna wideokonferencji.

mmm11

W zależności od roli użytkownika w kursie zostaną mu nadane odpowiednie prawa. Tylko prowadzący/autor kursu ma możliwość prelekcji prezentacji i udostępniania ekranu.» Pomoc techniczna